Ana Sayfa DÈCLARATION

LE FORUM D’ISTANBUL DES CENTRES DE RECHERCHES DES PAYS MEMBRES DE L’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE ISLAMIQUE,LA DÉCLARATION FINALE DU PRÉSIDENT

Envoyer Imprimer PDF

 


1 - Le Forum des centres de recherches des pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) s'est déroulé entre 28-30 janvier 2010 à İstanbul dans une atmosphère constructive et amicale.
Le Forum qui s'est réalisé avec l'encouragement et le soutien du Centre Stratégique de la Recherche Turc-Asie (Tasam) par l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) s'est concentré sur le thème principal de «la paix, la civilisation et la coopération». A cet effet, les centres de recherches des 40 pays membres de l'OCI, les délégations des pays ayant un statut d'observateur comme la Russie, la Thailande et la République turque du Nord de Chypre, le Secrétaire général de l'OCI avec sa délégation, les représentants des missions diplomatiques des pays membres de l'OCI ainsi qu'avec les experts intéressés, les huit centres de recherches de la Turquie et les représentants de la média ont participé à cette réunion. Au cours de ce forum, une nouvelle vision et un Plan d'action de dix ans de l'OCI a été débattue de façon détaillée.

Dans ce contexte, les sujets comme «la paix et la civilisation», «La Nouvelle Vision de l'Organisation de la Conférence islamique», «les questions de la sécurité, les politiques communes de la sécurité et les perspectives dans les pays islamiques», "l'islamophobie et les relations entre le monde islamique - les pays occidentaux après le 11 septembre", "la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'Homme et les nouvelles approches de la sécurité dans les pays membres de l'OCI», « La perspective de la diplomatie publique, l'institutionalisation et la coopération entre les centres de recherches des pays islamiques " ont été abordés. De plus, à ces sujets, des échanges de points de vues concernant les domaines de la coopération entre les organisations non gouvernementales des pays islamiques ont été réalisé.


2 - Au cours de ce forum, les centres de recherches des pays membres de l'OCI ont pris la décision de travailler en commun en faveur de leur propre pays ainsi que le monde islamique. La présentation de cette décision à l'attention du Secrétariat de l'OCI et aux réunions des Cadres de Haut Niveau et les Ministres des affaires étrangères ainsi que les Sommets des Chefs de l'Etat et du Gouvernement a été prise à l'unanimité. En outre, l'importance du soutien des autorités publiques concernés à ce processus a été souligné.

3 - Lors de ce forum, le besoin d'un plan d'action commun pour la réalisation efficace de la coopération des centres de recherches des pays membres de l'OCI a été indiqué. Ce plan d'action, avant tout, nécessite la réalisation des réseaux communicatifs ainsi qu'une plate-forme internationale qui fonctionne d'une façon suffisante et efficace. A cet effet, la réalisation d'une "Plate-forme des centres de recherches des pays membres de l'OCI" qui a pour objectif la coopération et la coordination a été décidée. Par conséquent, en assemblant les savoirs et les expériences des centres de recherches des pays membres de l'OCI sous le toit de cette plate-forme en question, les possibilités de la communication ainsi que la coopération seront activés. La création d'un portail d'internet comme le réseau communicatif de cette plate-forme qui se diffuserait sur www.isttp.org en langues officielles de l'OCI et en langue turque a été accepté à l'unanimité.

4 - Dans le cadre de la Plate-forme commune et le plan d'action, à part les groupes de travail sur les différents sujets prenant comme base la coopération ainsi que la coordination, la réalisation du "Groupe des Sages" et du "Réseau du Groupe de Contact" a été proposée. L'importance de l'appui de ces groupes de travail qui se réuniront au moins une fois par an afin de réaliser la planification de leurs besoins dans le cadre des programmes d'action, l'orientation des activités qu'ils effectueront ainsi que la coordination du Forum des centres de recherches des pays membres de l'OCI qui se déroulera tous les ans et l'élaboration de l'ordre du jour a été notifié.

5- Il a été souligné que la concrétisation de ce processus entre les centres de recherches des pays membres del'OCI contribuera les décideurs ainsi que les organisations internationales y compris l'OCI. De l'autre coté, l'administration de ce processus qui sera conduite en partenariat avec les pays concernés au premier rang le Secretariat Générale de l'OCI a été adopté. Il a été indiqué de même qu'un plan du temps et d'action dans l'interaction réciproque, l'importance vitale de l'institutionnalisation durable a été spécifié.

6 - La tenue d'une coopération réciproque sur l'émergence des menaces ainsi que des risques comme "les crimes internationaux et le terrorisme» et l'islamophobie a été également proposé lors de ce Forum. De plus, avec l'importance des coopérations bilatérales entre les organisations non gouvernementales, la durabilité institutionnelle et des activités multilatérales a été confirmé.


7- Il a été souligné que l'hote de ce Forum qui se répétera annuellement est ouvert à toutes les organisations participantes ainsi que les pays membres. De meme, il a été admise que la création de la direction de cette plate-forme se situera à İstanbul.


30 janvier 2010, İstanbul

Mis à jour ( Mardi, 28 Décembre 2010 15:24 )  

 

Duyurular

1. 6. İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Pakistan Senatosu Savunma Komitesi, Pakistan China Institute ve Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. İslam dünyasından geniş çaplı katılımla gerçekleştirilen 6. İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nda; Forumu entelektüeller, düşünürler, kanat önderleri ve İslam dünyası düşünce kuruluşları için başlıca platform olarak kurumsallaştırmak üzere dönüm noktası teşkil edecek bir takım kararlar alınmıştır.

2. Forum; Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Memnun Hüseyin’e, Pakistan Başbakanı Dış İlişkiler ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Sartaj Aziz’e ve Pakistan Senatosu Başkanı Senatör Syed Nayyer Hussain Bokhari’ye, Forum’a hitap etmeyi yüksek nezaketleriyle kabul ettikleri ve bu küresel konferansın saygınlık ve prestijine büyük katkıları için minnettarlığını arz etmiştir.

3. Forum, ekonomik ve siyasi güç dengesinin, “musâdeme-i efkârın” (fikirler çarpışmasının) yoğun etkisi altında Batı’dan Doğu’ya kaydığı 21. asırda İslam Düşünce Kuruluşları Forumu’nun kültürler, ülkeler ve kıtalar arasındaki köprü rolünün önemli olduğuna ve dolayısıyla Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu olan adının Dünya İslam Forumu (World Islamic Forum - WIF) olarak değiştirilmesine karar vermiştir.

4. İslam Dünyası Forumu mevcut gerçeklikleri ve olguları göz önünde bulundurarak İslam’ı barış, uyum, denge, hoşgörü ve bir arada yaşama dini olarak takdim edecek ve tanıtacak bir İslam anlatısı geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

5. İslam Dünyası Forumu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışında kalan ülkelere ve topluluklara ulaşım konusunda da adımlar atarak mevcut jeopolitik sahnedeki ortak platformlar üzerinde yeni ortaklıklar ve koalisyonlar kurulmasına katkı sağlayacaktır.

6. Forum katılımcıları ne şekilde olursa olsun ve nasıl tezahür ederse etsin aşırılığı ve terörizmi kınamakta, terörizmin herhangi bir din, kast, mezhep ya da ırkla ilişkilendirilemeyeceğini açıkça ifade etmektedir. Terörizmle ve militanlıkla mücadele aslında; İslam’ın doğru mirasını ve özünü, Hazreti Peygamber’in (sav) öğrettiklerinde ve onun liderliğindeki faaliyetlerde ortaya konduğu şekliyle ihya çabasıdır.

7. Forum belli Batı ülkelerinde baş gösteren İslamofobiyi kınamakta ve bazı Avrupa ülkelerinin yasalarında yer alan anti-semitizm benzeri bir suç olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir.

8. Forum hangi dinden, cinsiyetten, kasttan, ırktan ya da mezhepten olursa olsun tüm kişilerin eşitliği ilkesine riayet edilmesi gerektiğini teyit etmekte; herhangi bir etnik gruba ya da topluluğa karşı ayrımcılık yapılmasını ya da nefret, taassup ve önyargı temelinde şiddete veya nefret söylemine maruz bırakılmasını insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendirmektedir.

9. Forum; sorunların çözümü için herhangi bir şekilde tehdide ya da güç kullanımına başvurulmasını reddetmekte, uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın önceliğine riayet edilmesi gerektiğini dile getirmekte, tüm ülkelerin mevcut sınırlarının ve toprak bütünlüğünün dokunulmazlığı ilkesini desteklemektedir.

10. Forum; Filistin, Keşmir, Kıbrıs ve Dağlık Karabağ gibi farklı bölgelerdeki uzun süreli uyuşmazlıkların çözümünde sürdürülebilir barış, istikrar ve güvenliği de desteklemektedir.

11. Forum; özellikle eğitim, enerji ve İslam dünyasının çok ihtiyaç duyduğu değişim ve reformların güvencesi konumundaki yetenekli kişilerin, hassaten gençler ve kadınlar arasındaki yeteneklerin ortaya çıkarılmasını sağlayacak alt yapının ve mekanizmaların oluşturulmasında bölgesel ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi gerektiğine inanmaktadır.

12. Forum Müslüman rejimlerin ve liderlerin sivil toplumu harekete geçirmek ve temel hakların geliştirilmesinde fırsat eşitliği sunmak suretiyle elit tabaka ile sıradan insanlar arasında köprü oluşturmalarını ısrarla tavsiye etmektedir.

Dünya İslam Forumu’nu Müslüman entelektüellerin, kanaat önderlerinin ve düşünürlerin sesi olarak kurumsallaştırmak amacıyla Forum aşağıdaki kurumsal mekanizmaların hayata geçirilmesine karar vermiştir:

a) Forum faaliyetlerini koordine etmek; dünyanın farklı yerlerinden sivil toplum örgütleri, hükümet dışı örgütler ve düşünce kuruluşları ile birlikte kurumsal bir ses inşa etmek ve İslam Dünyası Forumu’nun gündemi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak üzere beş kişilik bir daimi icra kurulunun oluşturulması;

b) İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu “Wise Persons Board of the Forum” (Forum Akil Kişiler Kurulu) adının “Eminent Persons Group (EPG) of the World Islamic Forum” (İslam Dünyası Forumu Akil Kişiler Grubu) olarak değiştirilmesi;

c) İslam Dünyası Forumu sekretaryasının TASAM ev sahipliğinde İstanbul’da bulunması, Asya bölgesel sekreterliğinin Pakistan-China Institute ev sahipliğinde İslamabad’da kurulması ve dünyanın diğer yerlerinde de bölgesel sekreterliklerin kurulması;

d) İslam Dünyası Forumu faaliyetleri çerçevesinde İngilizce, Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinde yayın yapan dinamik ve etkileşimli bir internet sitesinin bulunması; İslam ümmetinin karşı karşıya olduğu sorunlara dair araştırma raporları hazırlanması ve çalışmalar yapılması, İslam ümmetini ilgilendiren konferanslara katılım sağlanması;

e) Memnuniyet verici bir gelişme olarak kaydedilen İslam Dünyası “İstanbul Ödülleri”nin yıllık olarak verilmeye devam edilmesi;

f) İslam Dünyası Forumu’nca Eylül 2015’te Kuala Lumpur’da “Müslüman Kadınlar Zirvesi” düzenlenmesi;

g) İslam Dünyası Forumu’nun sonraki toplantısının 2016 yılında Tahran’da yapılması kararları alınmıştır.

Son olarak Forum katılımcıları; Forum’un İslamabad’daki ev sahiplerine, özellikle Pakistan China-Institute, Pakistan Senatosu Savunma Komitesi, TASAM ve KAS’a, bu tarihi etkinlik ile “musademe-i efkar”dan barika-i hakikat’in (fikirlerin çarpışmasından hakikat güneşinin) doğması amacıyla yaptıkları katkılardan ve İslam ve Müslümanlar hakkında bugün şiddetle muhtaç olduğumuz olumlu bir anlatı sunmalarından dolayı teşekkürlerini bildirmiştir.

6-8 Mart 2015, İslamabad

Deklarasyonu indirmek için tıklayın.

Detaylı bilgi için tıklayın.